Vracení DPH z nákupu osobních i nákladních automobilů a jiných dopravních prostředků

Při nákupu vozidel v zahraničí bývají problémy s vracením DPH. Prodejce totiž nemá oprávěnou jistotu, že vozidlo vyvezete z jeho země a odmítá vozidlo plátci DPH prodat bez DPH systémem REVERSE CHARGE. 

Např. v Německu je nutné prodejci dodat potvrzený speciální formulář a průkazně doložit, že vozidlo je přihlášeno k provozu v ČR nebo v jiném státě než v Německu a tím prokázat, že se jednalo o tzv.  přeshraniční dodávku. Prodejce má pak sice legální cestu Vám DPH vrátit, ale v ojedinělých případech to není bez problémů.

Přesto mnoha našim kientům jsme vyřídili vrácení DPH z nákupu automobilu v zahraničí. Nejde jenom o osobní automobily, ale také o dodávky, karavany, nákladní automobily, lodě nebo letadla.

Podmínkou je, aby dopravních prostředek byl přihlášen k provozu v České republice nebo v jiných zemích mimo zem nákupu.

Vyřídíme Vám rovněž vrácení DPH, které jste zaplatili na celnici při dovozu zboží ze třetích zemí.