Vratka DPH a účetnictví

DPH obdržená z jiné členské země EU se našim FÚ neodvádí. Obdrženou částku DPH je nutno zaúčtovat na konci roku jako dohadnou položku za příslušným zahraničním finančním úřadem. Po jejím obdržení vratku DPH zaúčtujete jako mimořádný výnos.

Které předpisy vracení DPH ze zahraničí umožňují?

Vracení DPH ze zahraničí umožňuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty §82 a směrnice EU 2008/9.