Mimo vrácení DPH z níže uvedených výdajů vyřizujeme vracení DPH uhrazenou na celnici při dovozu zboží ze třetích zemí.

Seznam služeb

Od 1.1.2010 došlo k zásadní změně v určení místa plnění i u dodání služby (u pořízení zboží to platilo i před 1.1.2010)  na území jiného státu EU s důsledkem, že většina těchto služeb by měla být bez DPH. Pokud tedy přijímáte v zahraničí službu nebo nakupujete obchodní zboží, které následně dovezete do ČR, je nutno důsledně požadovat u poskytovatele služby nebo prodejce zboží, aby dodávka služby byla bez DPH a rovněž nákup zboží byl bez DPH. Většina zemí od 1.1.2010 řadí poskytnuté služby zahraniční osobě mezi plnění, u kterých je místem plnění sídlo nebo místo podnikání osoby, která službu přijímá (ve Vašem případě je to ČR) a toto plnění by tedy mělo být poskytnuto bez DPH systémem REVERSE CHARGE, kdy daňová povinnost přechází z dodavaele na odběratele. Uvedené pravidlo se netýká hlavně služeb spojených s nemovitostí, krátkodobého pronájmu movitých věcí a nákladní dopravy.

Dále uvedené platby zpravidla obsahují zahraniční DPH, o jejíž vrácení musí být v daných termínech v příslušné zemi požádáno:

  1. nákupy pohonných hmot (benzín, nafta)
  2. ubytování (hotely, penziony), úhrady v restauracích, stravování
  3. pomocné práce při dodávkách a instalacích technologií spojených s nemovitostmi
  4. většina služeb spojených s nemovitostí
  5. parkovné, trajekty, nakládka a ostatní dopravní náklady
  6. jízdné, krátkodobé výpůjčky automobilů - taxi, půjčovny,

Individuálně podle zemí

Úhrady za zboží, pracovní předměty, které jsou v dané zemi nakoupeny a zároveň v dané zemi spotřebovány.
Nákup osobních nebo nákladních automobilů a i jiných dopravních prostředků

Některé země nevrací DPH z účtů z hotelů a restaurací a některé nevrací DPH z účtů za pohonné hmoty. Každá země má svůj rozsah a vlastní pravidla pro vracení DPH. Bližší specifikace podle zemí a výdajů je uvedena dále v textu  Jednotlivé země se stručným seznamem služeb.